CARNAVAL SOLSONA Carnaval Solsona

Comparses

Per ser comparsa oficial només cal omplenar les dades de la fitxa d’inscripció i enviar-ho al correu comparses@carnavalsolsona.com.

Descarrega la fitxa d’inscripció

El fet de ser comparsa oficial del Carnaval de Solsona no implica cap cost.

És un registre per tenir coneixement de les comparses actuals i permet
participar a les reunions de 69ena. En aquestes reunions es fa la valoració
del carnaval, es recullen propostes i són el punt de trobada per donar
informació sobre l’organització dels actes.

Torna a Inscripcions i tràmits