CARNAVAL DE SOLSONA 50è Carnaval Solsona

Concurs Sucres del Carnava 2021

Concursos

Participants: tota persona interessada major de 16 anys. També hi poden participar les persones no interessades i les mig interessades. 

Tema: lliure i relacionada amb el Carnaval de Solsona. 

Dissenys: s’han de presentar sis models diferents. Han de ser rigorosament inèdits.

Mida:  el tamany és de 3,30 cm x 6,50 cm 

Identificació: s’han d’entregar en format digital i sense marca d’aigua a l’adreça electrònica info@carnavalsolsona.com. Ha de constar: nom i cognoms, edat i població.

Admissió: s’acceptaran els dissenys fins el 30 d’octubre de 2020.

Veredicte: 6 de novembre de 2020. 

Premi: 1 abonament unipersonal pel Carnaval 2021. L’organització comunicarà personalment la data i el lloc de l’entrega del premi a la persona guanyadora.

Notes:

Més notícies