De l'11 al 17 de febrer Carnaval Solsona

Concurs Instagram Carnaval 2020

Concursos

Instagramer! Ens agraden les teves fotos del CARNAVAL DE SOLSONA! Fes-ne tantes com vulguis i penja-les a Instagram amb les etiquetes #carnavalsolsona2020 #50CarnavalSolsona i #solsonaturisme del 15 de febrer a l’1 de març de 2020.

BASES DEL CONCURS

 1. Per participar cal que pengis les teves fotos a Instagram amb les etiquetes (hashtags) #carnavalsolsona2020 #50CarnavalSolsona i #solsonaturisme del 15 de febrer a l’1 de març de 2020, dates d’inici i finalització del concurs, respectivament. En cas que s’utilitzi una única etiqueta, la foto no es considerarà vàlida. Pujar les fotografies amb aquestes etiquetes implica participar en el concurs, acceptar-ne les bases i la normativa d’ús d’Instagram i Facebook.   
 2. La persona participant cal que tingui un perfil públic o obert a instagram i sigui seguidor o seguidora de @solsonaturisme i de @carnavalsolsona, els quals corresponen als perfils oficials de Turisme de l’Ajuntament de Solsona i de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, respectivament.
 3. El concurs està obert a qualsevol persona major de 16 anys.
 4. Cada concursant hi pot participar amb tantes fotografies com desitgi sempre i quan siguin inèdites del Carnaval de Solsona de l’any 2020, que s’identifiqui amb les tres etiquetes indicades i només es valorarà la primera fotografia del post, en el cas que en un mateix post n’hi hagi vàries, de manera que es recomana penjar-les per separat. No es tindran en compte les fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos.
 5. Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres d’Instagram o altres aplicacions.
 6. A partir del 2 de març, el jurat escollirà les fotografies finalistes en funció de l’originalitat, el seu valor artístic, identificatiu i genuí de la festa. Els autors o autores de les fotografies finalistes les hauran de facilitar via correu electrònic, un cop se’ls hagi notificat per Instagram. El jurat estarà format per persones de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, de l’Ajuntament de Solsona i professionals de la fotografia.
 7. Per saber el guanyador del concurs es recomptarà de la següent manera: el 65% de la puntuació vindrà del nombre de likes aconseguits per cada foto als dos perfils de Facebook i d’Instagram de @solsonaturisme i de @carnavalsolsona (sumant els likes dels 2 perfils a cada una de les xarxes esmentades, fins el dia 15 de març) i el 35% de la puntuació restant vindrà dels vots del jurat.
 8. Les fotos finalistes es faran públiques als perfils de Instagram, Facebook i Twitter de @CarnavalSolsona i de @SolsonaTurisme, i el guanyador o la guanyadora es farà públic mitjançant un comentari a la imatge seleccionada a instagram.com/solsonaturisme i instagram.com/carnavalsolsona, un cop fet el recompte dels vots als esmentats perfils i del jurat.
 9. Un cop s’hagi notificat el veredicte, les persones de les fotos finalistes hauran de facilitar-nos les seves dades personals i de contacte per tal que els sigui lliurat el premi.
 10. Si després de set dies de la publicació del nom del guanyador, l’instagramer guanyador/a no ha reclamat el seu premi, aquest passarà a l’autor/a de la següent foto amb més puntuació i l’organització quedarà eximida de cap responsabilitat respecte al primer, i així successivament fins a trobar un/a guanyador/a de les fotos finalistes, per ordre de puntuació aconseguida.
 11. Les persones participants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies presentades a concurs a l’Ajuntament de Solsona i a Carnaval de Solsona, perquè les puguin utilitzar per promocionar la festa i per publicar-les a ambdues webs i xarxes socials per a la difusió de la mateixa festa. Sempre se’n reconeixerà l’autor o autora, amb la identificació del seu nom a cada imatge, excepte en els casos que es demani expressament que no hi figuri. En el cas que la persona guanyadora sigui menor d’edat, el pare/mare o tutor/a n’autoritzarà els drets per a utilitzar-les i fer-ne difusió.
 12. Els organitzadors del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.
 13. La persona guanyadora serà obsequiada amb un abonament per al Carnaval 2021, un pack de 6 cerveses de la BOJA (per a majors de 18 anys), un lot de productes agroalimentaris del territori i un parell d’entrades per fer la visita guiada “Tasta Solsona”, valorat en 130 euros. Els altres finalistes també se’ls obsequiarà amb un petit lot de productes locals i un llibre de la “Petita història del Carnaval de Solsona”. 
 14. Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de l’organització, reservant-se el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.
 15. No podran participar en el concurs aquelles persones que formin part del jurat del concurs, així com els seus familiars de primer grau.

Més notícies