CARNAVAL SOLSONA Carnaval Solsona

Concurs Cartell del Carnaval de Solsona 2023

Concursos

Participants: Tota persona major de 16 anys interessada. És imprescindible estar-hi interessat.

Tema: Lliure. En el cartell hi ha de posar: Carnaval de Solsona 2023

Mida: A3 (vertical) a 300 ppp.

Nombre de cartells: Indefinit. Han de ser rigorosament inèdits.

Trameses: Oficina de Turisme del Solsonès (Ctra. de Bassella, 1), o bé per correu electrònic a publicitat@carnavalsolsona.com

Identificació: Si s’entrega en format físic, darrere del cartell hi ha d’haver el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor dins un sobre tancat. Per email, cal enviar aquestes mateixes dades en el cos del missatge.

Admissió: fins el 4 de novembre de 2022

Veredicte: Durant els 30 dies posteriors al termini d’admissió. Premi: 300 euros.

L’organització comunicarà personalment la data i el lloc de l’entrega del premi a la persona guanyadora.

Notes: 

Els cartells que no segueixin les normes anteriorment esmentades quedaran fora del concurs.

Amb tots els cartells presentats es farà una exposició durant els dies del Carnaval.

El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació. En cas de voler recuperar les obres no premiades us podeu posar en contacte amb qualsevol membre de la junta passat Carnaval.

L’autor del cartell guanyador haurà de facilitar a l’Associació l’obra en format digital i sense marca d’aigua.

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldrà el criteri de l’organització, que es reserva el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.

L’organització es reserva el dret de modificar, alterar o anul·lar les bases del concurs sense previ avís.

Per a qualsevol dubte, pregunta, aclariment o qualsevol altra cosa, podeu dirigir-vos al correu electrònic info@carnavalsolsona.com

Més notícies