De l'11 al 17 de febrer Carnaval Solsona

Concurs Cartell del Carnaval de Solsona 2021

Concursos

Participants: Tota persona interessada (és imprescindible estar-hi interessat).

Tema: lliure.

En el cartell hi ha de posar: Carnaval de Solsona 2021.

Mida:  A3 (vertical).

Nombre de cartells: indefinit. Han de ser rigorosament inèdits.

Identificació: darrere del cartell hi ha d’haver el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor dins un sobre tancat.

Trameses: Associació de Festes del Carnaval de Solsona (apartat de correus núm. 67) o  l’Oficina de Turisme del Solsonès (Ctra. de Bassella, 1).

Admissió: fins al 30 d’Octubre de 2020.

Veredicte: en els 30 dies posteriors al termini d’admissió.

Premi: 300 euros.

L’organització comunicarà personalment la data i el lloc de l’entrega del premi a la persona guanyadora.

Notes: Els cartells que no segueixin les normes anteriorment esmentades quedaran fora del concurs.

Amb tots els cartells presentats es farà una exposició durant els dies del Carnaval.

El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació. En cas de voler recuperar les obres no premiades us podeu posar en contacte amb qualsevol membre de la junta passat Carnaval.

L’autor del cartell guanyador haurà de facilitar a l’Associació l’obra en format digital i sense marca d’aigua.

L’organització es reserva el dret de modificar, alterar o anul·lar les bases del concurs sense previ avís, i a declarar el premi desert.

Per a qualsevol dubte, pregunta, aclariment o qualsevol altra cosa, podeu dirigir-vos a www.carnavalsolsona.com, o bé al correu electrònic info@carnavalsolsona.com.

Més notícies