CARNAVAL DE SOLSONA DEL 20 AL 26 DE FEBRER 50è Carnaval Solsona

Concurs Cartell del Carnaval de Solsona 2020

Concursos

Participants: tota persona interessada. També hi poden participar les no interessades i les mig interessades.

Tema: lliure

En el cartell hi ha de posar: 50è Carnaval de Solsona

Mida: A3 (vertical)

Nombre de cartells: indefinit. Han de ser rigorosament inèdits

Identificació: darrere del cartell hi ha d’haver el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor dins un sobre tancat

Trameses: Associació de Festes del Carnaval de Solsona (apartat de correus núm. 67) o l’Oficina de Turisme del Solsonès (Ctra. de Bassella, 1)

Admissió: fins al 14 de Novembre de 2019

Veredicte: 22 de Novembre de 2019

Premi: 200 euros, 2 abonaments L’organització comunicarà personalment la data i el lloc de l’entrega del premi a la persona guanyadora.

Notes: Els cartells que no segueixin les normes anteriorment esmentades quedaran fora del concurs.

Amb tots els cartells presentats es farà una exposició durant els dies del Carnaval.

El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació. En cas de voler recuperar les obres no premiades us podeu posar en contacte amb qualsevol membre de la junta passat Carnaval.

L’autor del cartell guanyador haurà de facilitar a l’Associació l’obra en format digital i sense marca d’aigua.

L’organització es reserva el dret de modificar, alterar o anul·lar les bases del concurs sense previ avís.

Per a qualsevol dubte, pregunta, aclariment o qualsevol altra cosa, podeu dirigir-vos a www.carnavalsolsona.com, o bé al correu electrònic info@carnavalsolsona.com

Més notícies