Carnaval de Solsona

Facebook
Twitter
Instagram

Botiga

Punts de venda

Estanc de Baix, Oficina Turisme, El Drac, Cal Verdaguer, Ninot de Paper, Pellicer, Estació de servei Setelsis i a la Botiga del Carnaval.